Redom Oy

- kun et halua tyytyä tavanomaiseen

Remontit ja uudisrakentaminen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Olemme remon­tointiin ja raken­ta­miseen eri­kois­tunut yritys, joka tun­netaan kor­kea­laa­tui­sesta raken­ta­mi­sesta ja perin­teisen käsi­työ­läisen tark­kuu­della vii­meis­tel­lyistä kohteista.

Eri­kois­osaa­mis­tamme ovat haas­tavat kohteet, joissa asiakkaan toi­veissa on jokin eri­koi­sempi raken­nus­rat­kaisu. Tar­joamme kat­tavan pal­ve­lu­va­li­koiman myös perin­tei­sem­mistä huo­neis­to­re­mon­teista näyt­täviin mit­ta­ti­laus­keit­tiöihin ja LVIS-asen­nuk­sista timpurintöihin.

Raken­namme uutta ja kor­jaamme vanhaa, mutta yksi asia on varma: jokaisen koh­teemme teemme samalla ensi­luok­kai­sella laa­dulla kuin itsel­lemme tekisimme.

Tutustu palveluihimme

Redom Oy – Rakentamisen taidetta

Olemme remon­tointiin ja raken­ta­miseen eri­kois­tunut yritys, joka tun­netaan kor­kea­laa­tui­sesta raken­ta­mi­sesta ja perin­teisen käsi­työ­läisen tark­kuu­della vii­meis­tel­lyistä kohteista.

Eri­kois­osaa­mis­tamme ovat haas­tavat kohteet, joissa asiakkaan toi­veissa on jokin eri­koi­sempi raken­nus­rat­kaisu. Tar­joamme kat­tavan pal­ve­lu­va­li­koiman myös perin­tei­sem­mistä huo­neis­to­re­mon­teista näyt­täviin mit­ta­ti­laus­keit­tiöihin ja LVIS-asen­nuk­sista timpurintöihin.

Raken­namme uutta ja kor­jaamme vanhaa, mutta yksi asia on varma: jokaisen koh­teemme teemme samalla ensi­luok­kai­sella laa­dulla kuin itsel­lemme tekisimme.

referenssimme

Tutustu ainutlaatuisiin kohteisiimme

Soita 000 000 0000